"W kręgu Wyczóła"

13.12.2012

W ramach obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego, w dniach 13-14 grudnia obdyła się sesja naukowa "W kręgu Wyczóła"

 


PROGRAM SESJI

9.30-10.00   Rejestracja uczestników sesji

10.00-10.10 Przywitanie

10.10-10.30 Renata Higersberger, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914r.

„W pracowni malarza” przy Długiej w Warszawie – odnaleziony, wczesny obraz Wyczółkowskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

10.30-10.50 Magdalena Szafkowska, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej, Galeria Grafiki i Rysunku XX i XXI wieku

Tatry w twórczości Leona Wyczółkowskiego

10.50-11.10 Bartosz Frydrychowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, student Katedry Historii Sztuki i Kultury

„Giewont o zachodzie słońca” Leona Wyczółkowskiego. Pomiędzy symbolizmem a impresjonizmem

11.10-11.30 Inga Kopciewicz, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Dział Sztuki

Rysunki Leona Wyczółkowskiego w kolekcji Galerii Polskiej Misji przy Zespole Szkół w Orchard Lake

11.30-11.50 Dyskusja

11.50-12.10 Przerwa na kawę

12.10-12.30 Małgorzata Paszylka-Glaza, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej

Artystyczne inspiracje Leona Wyczółkowskiego

12.30-12.50 Marta Nikiel, Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Oddział Rzeszowski

Elementy impresjonistyczne w twórczości Leona Wyczółkowskiego

12.50-13.10 Katarzyna Sucharkiewicz, Muzeum Częstochowskie, Dział Sztuki

„Tygodnik Ilustrowany” jako źródło informacji o życiu i twórczości Leona Wyczółkowskiego

13.10-13.30 Kamila Kłudkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki

O tym jak artysta sprzedawał obrazy. Dzieła Leona Wyczółkowskiego w Galerii Rogalińskiej Edwarda Aleksandra hr. Raczyńskiego

13.30-13.50 Dyskusja

13.50-14.50 Przerwa na obiad – Restauracja Maestra, Opera Nova, ul Marszałka F. Focha 5

14.50-15.50 Zwiedzanie ekspozycji stałej „Leon Wyczółkowski”, ul. Mennica 7

15.50-16.10 dr Małgorzata Geron, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Wyczółkowski, Malczewski, Wyspiański, Mehoffer, Axentowicz i inni profesorowie Formistów

16.10-16.30 prof. dr hab. Lidia Kuchtówna, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii i Teorii Teatru

Leon Wyczółkowski w oczach ucznia, Karola Frycza

16.30-16.50 Jarosław Mulczyński, Muzeum Historii Miasta Poznania – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Leon Wyczółkowski w środowisku poznańskim (1929-1934)

16.50-17.10 Dyskusja

17.10-17.30 Przerwa na kawę

17.30-17.50 prof. dr hab. Dariusz Markowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej

Obrazy olejne Leona Wyczółkowskiego – refleksje konserwatorskie

17.50-18.10 dr Jolanta Czuczko, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry

Konserwator w obliczu dzieł Leona Wyczółkowskiego: praktyczne rozwiązania i zabiegi

18.10-19.00 Dyskusja i posumowanie sesji

19.00 Wyjazd prelegentów do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego