Kindergarteners and 1st-3rd graders

 • Flowers taken out of frames
  Roses, chrysanthemums, kingcups, peonies... Leon Wyczółkowski loved flowers and painted them frequently.
  After examining the artist’s works we will create our own, colourful bouquets of flowers made of crepe paper.
 • Painting with Leon
  What "a tram of Gościeradz" was? Why a lithographic  crayon is oily? Why does a painter need an oil drying agent? During classes, children will get the answers to these questions and fathom the arcana of the artist’s technique. They will help him finish a painting or they will do a copy by themselves.
 • Colours at the studio of Leon Wyczółkowski
  These classes are focused on the youngest visitors of Leon Wyczółkowski’s house (kindergarteners). Children will learn about many interesting facts about the artist and his works, see his most important works of art,
  paying attention to the colours of the works, and learn about the tools used by the painter and graphic artist. There will be riddles testing children’s perceptiveness and a story entitled ”Philip and three colours”.
 • A visit to Leon Wyczółkowski’s house
  During a visit to the house in 7 Mennica Street, children will enjoy a travel in time. Walking around the rooms
  they will learn about many interesting facts about the life and works of Leon Wyczółkowski, and will get a chance
  to watch the artist’s everyday work at his painting and graphic studio.

4th-6th graders

 • Sketchbook from the old days
  Leon Wyczółkowski used to carry his sketchbook all the time to take notes of the surrounding world by means of drawings. During classes, everyone will get a sketchbook to record his or her observations not only in an artistic way.
 • Conservation Variation
  During classes the participants will be conservators of paintings. Based on one of the works of Leon Wyczółkowski, they will fill in the gaps and protect the work against further damage. Decoupage technique will be helpful.
 • At the master’s studio
  The class participants will learn about the most important facts about the life and works of the great painter. They will see how Leon Wyczółkowski lived and what tools he used at his painting and graphic studio. They will also learn a new artistic technique, i.e. frottage.
 • Leon Wyczółkowski – painting, drawing and graphic art
  The aim of this lesson is to tell students a few words about Leon Wyczółkowski, his life and his artistic works. The museum’s different works of this famous painter and graphic artist will be presented.

Middle school students

 • Szkicownik z dawnych lat
  Leon Wyczółkowski nie rozstawał się ze szkicownikiem, to w nim za pomocą rysunków „notował” otaczający go świat. Na zajęciach każdy z uczestników dostanie swój własny szkicownik, w którym nie tylko w artystyczny sposób, będzie zapisywać swoje spostrzeżenia.
 • Konserwacje Wariacje
  Na zajęciach uczestnicy wejdą w rolę konserwatora obrazów. Na podstawie jednej z prac Leona Wyczółkowskiego uzupełnią braki i zabezpieczą dzieło przed dalszymi niepożądanymi skutkami. Pomoże im w tym technika decoupage.
 • W pracowni mistrza
  Uczestnicy zajęć zapoznają się z najważniejszymi faktami z życia i twórczości wielkiego malarza. Zobaczą jak mógł mieszkać Leon Wyczółkowski oraz czym posługiwał się w swojej pracowni malarskiej i graficznej.  Nauczą się także nowej techniki plastycznej jaką jest frotaż.
 • Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika
  Lekcja ma na celu przybliżyć uczniom postać Leona Wyczółkowskiego, jego życie i twórczość. Zostaną zaprezentowane różnorodne dzieła tego znanego malarza i grafika znajdujące się w posiadaniu naszego Muzeum.
 • Analiza obrazu
  Zajęcia w oparciu o bogate i różnorodne zbiory: Działu Sztuki i Działu Leona Wyczółkowskiego. Zostaną zaprezentowane takie tematy jak: architektura, martwa natura, portret. Uczniowie dowiedzą się w jaki sposób odczytywać i interpretować dzieła malarskie

Szkoły Ponadgimnazjalne

 • Sketchbook from the old days
  Leon Wyczółkowski used to carry his sketchbook all the time to take notes of the surrounding world by means of drawings. During classes, everyone will get a sketchbook to record his or her observations not only in an artistic way.
 • Conservation Variation
  During classes the participants will be conservators of paintings. Based on one of the works of Leon Wyczółkowski, they will fill in the gaps and protect the work against further damage. Decoupage technique will be helpful.
 • At the master’s studio
  The class participants will learn about the most important facts about the life and works of the great painter. They will see how Leon Wyczółkowski lived and what tools he used at his painting and graphic studio. They will also learn a new artistic technique, i.e. frottage.

University and college students

Adult students