The Leon Wyczółkowski Year, The University of Economy in Bydgoszcz, Gaudeamus Fundation


Rozmowy artystów o Leonie Wyczółkowskim - fotorelacja


Leon Wyczółkowski – an artist, professor


WYCZÓŁKO-bus project


Planting the Leon Wyczólkowski Oak


Wyczółkowski is coming out of a painting


The Leon Wyczólkowski Family Allotment Garden


Leon’s name day


160th anniversary of the birth of Leon Wyczółkowski


Following steps of Leon Wyczólkowski