Rok 2012 Rokiem Leona Wyczółkowskiego

02.01.2012

Na mocy uchwały nr XIII/156/11 z czerwca 2011, rok 2012 został ustanowiony Rokiem Leona Wyczółkowskiego. Wówczas przypada bowiem 160. rocznica urodzin artysty oraz 75. rocznica przekazania miastu Bydgoszczy przez żonę malarza Franciszkę prac, pamiątek oraz wyposażenia pracowni twórcy. Koordynatorem projektu został dr Michał F. Woźniak-Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, instytucji gromadzącej i udostępniającej zbiory artysty. 2012. 

Uchwała Rady Miasta  Bydgoszczy XIII/156/11  z dnia 29 czerwca 2012 r. [PDF 216 KB]