Trzciniec, 7.09.1943 r.

 1. Wawel – Kurza Stopka, kreda litograficzna, W.124 (spalone)
 2. Autoportret z Legionowa, akwarela mieszana, W.43 (spalone)
 3. Portret prof. Wyczółkowskiej, akwarela, W.7 (spalone)
 4. Z Teki Białowieskiej, litografia, W.G.43 (spalone)
 5. Z Teki Mariackiej, litografia, W.G.35 (spalone)
 6. Z Teki Mariackiej, litografia, W.G.30 (spalone)
 7. Z Teki Mariackiej, litografia, W.G.34 (spalone)
 8. Z Teki Lubelskiej, litografia, W.G.66 (spalone)
 9. Kwiaty, kamienioryt, W.G.7 (spalone)
 10. Stary pień – kwitnąca grusza, litografia, W.G.117 (spalone)
 11. Grusza kwitnąca, litografia, W.G.77 (spalone)
 12. Osadź w lesie, litografia, W.G.125 (spalone)
 13. Portret p. Cortot, litografia, W.G.118 (spalone)
 14. Okiść w Tatrach, vernis mou, W.G.3 (spalone)
 15. Tuje w parku, litografia, W.G.91 (spalone)
 16. Anemony, litografia, W.G.128 (spalone)
 17. Cynerarie, litografia, W.G.108 (spalone)
 18. Z Teki Mariackiej, litografia, W.G.32 (spalone)
 19. Z Teki Mariackiej, litografia, W.G.31 (spalone)
 20. Z Teki Lubelskiej, litografia, W.G.64 (spalone)
 21. Portret Ks. Zimmermana, litografia kolorowa, W.G.79 (spalone)
 22. Portret p. Koscha, litografia, W.G.92 (spalone)
 23. Z Teki Ukraińskiej, litografia, W.G.15 (spalone)
 24. Zeschły dąb, litografia, W.G.122 (spalone)
 25. Z Teki Mariackiej, litografia, W.G.27 (spalone)
 26. Z Teki Mariackiej, litografia, W.G.33 (spalone)
 27. Z Teki Mariackiej, litografia, W.G.28 (spalone)
 28. Portret inż. Barącza, litografia, W.G.90 (spalone)
 29. Portret rektora Kostaneckiego, litografia, W.G.89 (spalone)
 30. Z Teki Białowieskiej, litografia, W.G.41 (spalone)
 31. Portret Dziadka Mistrza, ołówek, W.213 (spalone)
 32. Wisła pod Bielanami, akwarela, W.17 (spalone)
 33. Tatry, akwarela, W.20 (spalone)
 34. Rybak, olej, W.1 (spalone)
 35. Ranek w lesie, litografia, G.391 (spalone)
 36. Wejście do gaju, litografia, G.389 (spalone)
 37. Wisła pod Nowem, tusz, W.187 (spalone)
 38. Dworek w Gościeradzu I, akwarela, W.23 (spalone)
 39. Wejście do kaplicy Zygmuntowskiej, litografia, W.G.124 (spalone)
 40. Anioł z kościoła w Koronowie, litografia, W.G.76 (spalone)
 41. Chrystus Królowej Jadwigi, litografia, W.G.111 (spalone)
 42. Kwiaty, kamienioryt, W.G.6 (spalone)
 43. Z Teki ukraińskiej, litografia, W.G.19 (spalone)
 44. Osadź w świetle księżyca, litografia, W.G.126 (spalone)
 45. Toruń – wnętrze kościoła Panny Marii, litografia, G.392 (spalone)
 46. Kwiaty w krysztale, kamienioryt, W.G.8 (spalone)
 47. Z Teki lubelskiej, litografia, W.G.52 (spalone)
 48. Katedra na Wawelu, litografia kolorowa, G.203 (spalone)
 49. Z Teki Lubelskiej, litografia, W.G.65 (spalone)
 50. Dąb w śniegu z żubrami, litografia, W.G.99 (spalone)
 51. Róże i goździki, kreda kolorowa, W.101 (spalone)
 52. Anemony, pastel, W.90 (spalone)
 53. Król Dawid, tempera, W.77 (spalone)
 54. Fragment z wnętrza pracowni, akwarela mieszana. W.61 (spalone)
 55. Lublin – wieża krakowska, akwarela mieszana, W.49 (spalone)
 56. Z Teki Lubelskiej, litografia, W.G.54 (spalone)
 57. Wisła pod Gniewem, kreda litograficzna, W.150 (spalone)
 58. Limba, akwarela mieszana, W.65 (spalone)
 59. Róże, litografia kolorowa, W.G.81 (spalone)
 60. Z Teki Ukraińskiej, litografia, W.G.17 (spalone)
 61. Z Teki Białowieskiej, litografia, W.G.40 (spalone)