Poniżej wykaz ekspozycji w siedzibie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (sporządzono na podstawie opracowania Zdzisława Hojki):

1924

 • Grafiki i akwarele Leona Wyczółkowskiego – 1.11.

1928

 • Wystawa Nabytków Muzeum Miejskiego – 6.02-7.03.

1934

 • Wystawa dzieł prof. Leona Wyczółkowskiego –  22.04-21.05.

1937

 • Pośmiertna wystawa grafiki Leona Wyczółkowskiego, w 85. rocznicę  urodzin  -  1.04-30.06.
 • Wystawa darów prof. Leonowej Wyczółkowskiej, prof. Konstantego Laszczki, prezesa Kazimierza Kierskiego – 4.07-15.11.

1938

 • Teka Białowieska, Teka Pomorska Leona Wyczółkowskiego – kwiecień-maj
 • Wystawa obrazów Leona Wyczółkowskiego –  lipiec-listopad

1946

 • Galeria Leona Wyczółkowskiego – 11.04 -

1948

 • Dary inż. Kazimierza Szulisławskiego. Dzieła Leona Wyczółkowskiego –  3.09-6.11.           

1949

 • Leon Wyczółkowski, malarz drzew – 10.04-2.06.
 • Leon Wyczółkowski, kwiaty – 12.06-30.08.
 • Architektura w twórczości Leona Wyczółkowskiego – 28.09-20.11.
 • Odzyskane obrazy – 27.11-30.12.

1950

 • Pejzaż Leona Wyczółkowskiego – 12.02-30.03.
 • Portret Leona Wyczółkowskiego – 10.04-25.06.

1951

 • Leon Wyczółkowski na tle Krakowa – 4.03-10.04.
 • Grafika Leona Wyczółkowskiego – 18.11-8.12.
 • Kopernik i Chopin oraz pamiątki po Leonie Wyczółkowskim – 14.12-

1952

 • W setną rocznicę urodzin Leona Wyczółkowskiego – 14.04-28.09.

1953

 • Wieś w twórczości Leona Wyczółkowskiego – 31.03-10.05.

1954

 • Architektura w twórczości Leona Wyczółkowskiego – 24.10-31.12.

1955

 • Leon Wyczółkowski, dzieła wybrane – 16.12.55-15.01.56.

1957

 • Leon Wyczółkowski, drzewa i kwiaty – 26.06-19.09.
 • Grafika Leona Wyczółkowskiego – 15.10-14.11.

1958

 • Z pracowni Leona Wyczółkowskiego – 3.08-6.10.

1960

 • Leon Wyczółkowski, dzieła wybrane – 1.06-1.09.

1961

 • Dzieła Leona Wyczółkowskiego w 25-tą rocznicę śmierci artysty – 30.11.61-9.04.62.

1963

 • Drzewa Leona Wyczółkowskiego – 10.08-9.09.

1964

 • Dzieła Leona Wyczółkowskiego – 29.05-5.11.73

1965

 • Leon Wyczółkowski, dokumenty, listy, pamiątki osobiste, urządzenia pracowni – 10.12-23.06.66

1969

 • Nabytki muzeum 1969. Dzieła Leona Wyczółkowskiego i malarzy polskich jego czasów – 20.12-16.03.70

1973

 • Wybrane dzieła Leona Wyczółkowskiego – 20.05-10.06
 • Grafika Leona Wyczółkowskiego – 16.06-8.11
 • Dzieła Leona Wyczółkowskiego, malarstwo, rysunek – 13.11-2.07.74  

1974

 • Dzieła Leona Wyczółkowskiego, malarstwo, rysunek, grafika – 17.10-20.04.79

1976

 • W czterdziestą rocznicę śmierci Leona Wyczółkowskiego – 15.12-10.03.77

1977

 • Rysunki i szkice Leona Wyczółkowskiego – 5.04-27.11
 • Grafika Leona Wyczółkowskiego – 1.12-20.04.79

1980

 • Leon Wyczółkowski, malarstwo, rysunek – 19.04-31.12
 • Leon Wyczółkowski, malarstwo, rysunek, grafika, 100-lecie zbiorów muzeum – 18.10-31.12

1982

 • Leon Wyczółkowski, wystawa biograficzna w 130 rocznicę urodzin artysty – 23.04-30.08

1983

 • Grafika Leona Wyczółkowskiego na tle warsztatu artysty – 2-30.05

1985

 • Bory Tucholskie w twórczości Leona Wyczółkowskiego – 19.07-30.10
 • Leon Wyczółkowski, malarstwo, rysunek, grafika oraz rzeźby Konstantego Laszczki –  6.09-31.12

1986

 • Leon Wyczółkowski w 50 rocznicę śmierci – 16-28.12

1987

 • Leon Wyczółkowski 1852-1936 – 3.10-28.02.88

1988

 • Leon Wyczółkowski, biografia i twórczość – 29.05-22.09
 • Leon Wyczółkowski, biografia i twórczość – 17.11-6.02.92

1991

 • Wyczółkowski legionista – 6.11-6.02.92

1992

 • Leon Wyczółkowski – 15.10-3.01.93

1994

 • Grafika Leona Wyczółkowskiego – 26.01.-10.04
 • Leon Wyczółkowski i jego uczniowie – 18.05-2.10

1995

 • Wyczółkowski legionista i malarz drzew – 19.01-26.03
 • Leon Wyczółkowski, malarstwo, grafika, rysunek – 11.04-29.08

1996

 • Przyroda w twórczości Leona Wyczółkowskiego – 17.01-10.03
 • Leon Wyczółkowski, w 60. rocznicę śmierci artysty – 27.12-5.01.97

1998

 • Warsztat twórczy Leona Wyczółkowskiego – 12.03-31.05

2000

 • Z archiwum Wyczóła, zbiory biograficzne Leona Wyczółkowskiego – 18.05-15.06

2001

 • Leon Wyczółkowski, „Codziennie być innym” – 16.07-16.09
 • Przyjaciele – Leon Wyczółkowski, Konstanty Laszczka – 29.11-25.01.02

2002

 • Leon Wyczółkowski, malarstwo. Rysunek, grafika. Wystawa jubileuszowa w 150. rocznicę urodzin artysty – 11.04-1.09

2004

 • Leon Wyczółkowski znany i nieznany – 19.05-5.09

2005

 • Leon Wyczółkowski, ze zbiorów własnych – 11.05-31.10

2006

 • Leon Wyczółkowski, malarstwo, grafika, rysunek – 22.03-11.05
 • Piękną być. Kobieta w sztuce – 2.06-13.08
 • Leon Wyczółkowski, w 70. rocznicę śmierci artysty – 8.11-2.01.07

2007

 • Leon Wyczółkowski a współcześni – 18.07-18.11
 • Leon Wyczółkowski, tajniki warsztatu artysty –  12.12-24.03.08

W kwietniu 2007 roku zorganizowano sesję poświęconą artyście oraz wykonano napisy nagrobne Leona i Franciszki Wyczółkowskich na grobowcu malarza we Wtelnie. W ramach współpracy z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, przeprowadzano konserwacje i badania obrazów oraz podobrazi dzieł Leona Wyczółkowskiego. Rezultaty badań konserwatorskich zaprezentowano na wystawie Tajniki warsztatu artysty, której towarzyszył katalog, ukazujący – dla porównania – dzieła przed konserwacją i po jej wykonaniu.

2008

 • Leon Wyczółkowski, malarstwo, rysunek, grafika – 11.04-3.08
 • Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską – wystawa jubileuszowa – 26.09-28.12

2009

 • Twórczość Leona Wyczółkowskiego – wystawa stała – 03.07.2009 –  budynek Leon Wyczółkowski, Wyspa Młyńska, ul. Mennica 7

2011

 • Z kolekcji Leona Wyczółkowskiego. Dar artysty dla Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu – 13.04-30.06

2012

 • Wokół daru Franciszki i Leona Wyczółkowskich - 25.04 - 02.09
 • Leon Wyczółkowski - Wrażenia z Pomorza (wystawa objazdowa) - 01.05 - 31.12
 • Motywy sakralne w twórczości Leona Wyczółkowskiego - 7.11 - 31.12
 • Leon Wyczółkowski artysta - profesor - 18.12 - 31.03.2013

2013

 • Leon Wyczółkowski 1852-1936. Malarz przełomu wieków - 17.12 - 23.02.2014

2014

 • Wiolinem i basem malowane Leon Wyczółkowski (1852-1936) - 30.05 - 31.12

Przygotowana dla Muzeum Historyczno – Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach ekspozycja jest pokazem wybranych   dzieł Leona Wyczółkowskiego z kolekcji Muzeum bydgoskiego.

 • LEON WYCZÓŁKOWSKI w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - 16.01 - 07.02

Prezentacja  dzieł Leona Wyczółkowskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 • Leon Wyczółkowski i sztuka jego epoki - 14.11 - 30.06 

2016

 • Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski - 28.01- 03.04
Na wystawie zaprezentowane zostały różne formy artystycznej wypowiedzi mistrza. Prezentowane były rysunki pochodzące z początkowej fazy pracy nad obrazem, jak i gotowe, wypracowane repliki w wersji olejnej, pastelowej czy akwarelowej.
 • Dworek w Gościeradzu - 13.07 - 31.08
Specjalna prezntacja akwareli Leona Wyczółkowskiego z 1924 roku pt. "Dworek w Gościeradzu"
 • Leon Wyczółkowski (1852-1936), malarstwo, rysunek, grafika - Wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy - 29.09 - 31.12
Prezentacja prac ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w Muzeum Zamkowym w Kwidzynie.
 • Leon Wyczółkowski o sobie – autoportrety 15.12 - 26.02 
 

Lista wystaw będzie się w krótkim czasie dopełniać znaczącymi wydarzeniami, serdecznie zapraszamy.