Rok Leona Wyczółkowskiego, Wyższa Szkoła Gospodarki, Fundacja Gaudeamus

Projekt „Leon Wyczółkowski a region bydgoski” łączy warsztat badawczy, działania artystyczne, edukacyjne i animacyjne oraz ma charakter interdyscyplinarny. Realizowany jest w środowisku lokalnym, w tym w środowisku Gościeradza – wsi związanej z postacią artysty. Wiosną 2012 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zostali zaproszeni do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Doświadczając natury - śladami twórczości Leona Wyczółkowskiego”. Jego ideą było przybliżenie uczestnikom sylwetki oraz twórczości artysty. Wręczenie nagród laureatom oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpiło 28 czerwca 2012 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Zwycięzcą konkursu został Piotr Trusik, uczeń z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie. Przyznano również nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienie. Również w czerwcu 2012 Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej WSG wraz z Muzeum Fotografii zorganizowały jednodniowy plener rysunkowo- fotograficzny pn. „W poszukiwaniu kadru. Wędrówka po Bydgoszczy”, inspirowany dziełami Leona Wyczółkowskiego. 18 października odbył się wyjazd studyjny dla studentów uczelni bydgoskich oraz słuchaczy Bydgoskiej Akademii Fotografii do Wtelna i Gościeradza. W czasie jego trwania zorganizowane zostały warsztaty fotograficzne. Uczestnicy wykonywali zdjęcia inspirowane twórczością Leona Wyczółkowskiego, a także dokumentację pod hasłem „Ikonosfera Gościeradza”. W trakcie wyjazdu przeprowadzano też badania terenowe, dotyczące lokalnej  świadomości i pamięci o Leonie Wyczółkowskim. Na zakończenie wyjazdu odbyła się lekcja muzealna w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, a także podsumowanie spotkania w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG. Wyniki badań zostaną opracowane i przekazane Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskiego. 6-7 grudnia br. odbyła się konferencja naukowa „Architektura malowana, architektura rzeczywista. Miasto z czasów Leona Wyczółkowskiego”. Jej założenia programowe oscylowały wokół sylwetki Leona Wyczółkowskiego oraz epoki, w której artysta żył i tworzył. Dotyczyły szeroko rozumianych problemów, związanych z miastem, zarówno w kontekście historycznym, jak i artystycznym. Zakres problematyki, która została poruszona w referatach i podczas obrad, obejmował ukazanie miasta z drugiej połowy XIX wieku i trzech pierwszych dekad XX stulecia w różnych kontekstach. Ostatnie wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Kulturoznawstwa), Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Centrum Kultury Belle Epoque oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały również zdjęcia wykonane w trakcie wyjazdu studyjnego do Wtelna i Gościeradza.


Dostepne galerie zdjęć:

Architektura malowana, architektura rzeczywista. Miasto z czasów (6)
Doświadczając natury - śladami twórczości Leona Wyczółkowskiego (5)
W poszukiwaniu kadru. Wędrówka po Bydgoszczy (1)
Wyjazd studyjny Bydgoszcz-Wtelno-Gościeradz (18.10.2012) (11)