KONSERWACJA

element dekoracyjny
 
Dariusz Markowski
 
Obrazy olejne Leona Wyczółkowskiego – refleksje konserwatorskie (PDF) (3,07 MB) 
 
Znacznie lepiej zachowane są obrazy wykonane na tak zwanych podłożach sztywnych, do których w twórczości Wyczółkowskiego należy zaliczyć tektury oraz sklejki. W przypadku tych pierwszych daje się jednak zauważyć charakterystyczne dla tego typu podłoży zniszczenia, jak: rozpulchnione krawędzie i narożniki, wypaczenia, zarysowania powierzchni. W przypadku sklejek najczęstszym widocznym zniszczeniem są oprócz ich wypaczenia w tzw. „śmigło”, rozklejenia krawędzi i narożników, niewielkie ubytki fornirów oraz pojedyncze pęknięcia sklejki, które niekiedy przybierają charakter sztywnych łusek o uniesionych brzegach.
 
Więcej materiałów można znaleźć w wydawnictwie posesyjnym "W kręgu Wyczóła".
 
element dekoracyjny
 
Lesław Cześnik
 
Przebieg prac konserwatorskich przy dwóch obrazach ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz wyniki wstępnych badań nieniszczących przeprowadzonych w Dziale Konserwacji Muzealiów w latach 2011/12 (PDF) (207 KB
 
Po zdjęciu oryginalnego płótna z krosna na jego odwrociu stwierdzono niewzmiankowaną dotąd inskrypcję, wykonaną czarnym tuszem lub farbą, częściowo zamalowaną i nieczytelną. Jest to napis odnoszący się do właściciela obrazu. Usunięto nieznacznie zamalowanie na tyle, ile było to możliwe bez uszkodzenia samego napisu. Podjęto próby odczytania jej w świetle widzialnym i promieniach UV. Ponieważ interpretacja budziła wątpliwości wykonano fotografię w podczerwieni.  
 
Więcej materiałów można znaleźć w Bydgoskim Roczniku Muzealnym.
 
element dekoracyjny