Grudzień

Wystawa pt. Leon Wyczółkowski – Profesor

autoportret Wyczółkowskiego w stroju profesorskim - akwarela

Od 15 grudnia 2012 r. do 24 lutego 2013 r. w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego oglądać można wystawę Leon Wyczółkowski - artysta, profesor. Na ekspozycji znajdują się dzieła twórców trzech generacji współczesnych Leonowi Wyczółkowskiemu - jego nauczycieli, kolegów profesorów oraz uczniów.
[Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy]

 

 

Sesja naukowa „W kręgu Wyczóła”

autoportret siedzącego, zadumanego artysty

 

Sesja o problematyce dotyczącej Leona Wyczółkowskiego i sztuki polskiej XIX i XX wieku (+ wiek XXI). Towarzyszyć będzie koncert Paderewski String Quartet
[Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy]
[Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy]

 

 

Konferencja naukowa
„Architektura malowana, architektura rzeczywista. Miasto z czasów Leona Wyczółkowskiego”

akwarela przedstawiająca dachy kamienic w Warszawie

 

[Miejskie Centrum Kultury]
[Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy]
[Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy]

 

 

Spotkanie Komitetu Honorowego Roku Leona Wyczółkowskiego

fotografia z epoki starego dworku w Gościeradzu

 

Spotkanie połączone z sesją popularnonaukową dot. Leona Wyczółkowskiego i organizacją wyjazdu profesorów uczelni artystycznych do Gościeradza i Wierzchlasu.
[Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy]