Działania całoroczne

element dekoracyjny

Specjalna całoroczna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej
oraz osób dorosłych dot. Leona Wyczółkowskiego

zdjęcie dziecka malującego Leona Wyczółkowskiego

Oprowadzanie po wystawie stałej Twórczość Leona Wyczółkowskiego w budynku przy ul. Mennica 7. Zajęcia muzealne: Kolory w pracowni Leona Wyczółkowskiego, Z wizytą u Leona Wyczółkowskiego, Kwiaty wyjęte z ram, W pracowni mistrza, Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika, Malowanie światłem – rewolucja impresjonizmu, Na krawędzi – malarstwo europejskie przełomu XIX i XX wieku, Brzydkie i piękne – realizm w XIX-wiecznym malarstwie, Bunt przeciw pięknu – dzieje XIX-wiecznego realizm w malarstwie europejskim, Jak portret malowano.
[Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy]

element dekoracyjny

Całoroczna oferta zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej

zdjęcie rozwieszonych na sznurku ręcznie farbowanych tkanin

Lekcje muzealne, pogadanki, prelekcje, filmy edukacyjne, debaty, apele, spotkania poetycko – malarskie, szkolne dni L.Wyczółkowskiego. Zajęcia artystyczne (plenery malarskie, warsztaty plastyczne, graficzne, fotograficzne, wystawy prac, reprodukcji, spektakle), krajoznawcze (wycieczki, rajdy rowerowe) i popularyzatorskie (tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych). Konkursy literackie, plastyczne, muzyczne, wiedzy na temat artysty. Zajęcia świetlicowe oraz biblioteczne.
[Wydział Edukacji UMB - placówki oświatowe podległe WE]

element dekoracyjny

Wortal internetowy

zdjęcie pierwszej strony wortalu www.wyczolkowski.pl

Wortal poświęcony osobie Leona Wyczółkowskiego. Oprócz pełnej bazy dzieł artysty, które znajdują się w zbiorach Muzeum w Bydgoszczy, zawiera artykuły i ciekawostki na temat życia i twórczości Leona Wyczółkowskiego.
[Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy]


 

element dekoracyjny

Projekt badawczy 

obraz przedstawiający kopiących buraki
Projekt badawczy dotyczący twórczości Leona Wyczółkowskiego
uwzględniający współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi z Niemiec
i Ukrainy. Projekt przewidziany jest na 3 lata (nawiązanie kontaktów,
opracowanie szczegółowego harmonogramu prac). 
[Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy]
[Wydział Promocji, Sportu i Turystyki UMB]

 

element dekoracyjny

Wystawa posterowa

fotografia przedstawiająca stelaż z wystawą posterową Śladami Leona Wyczółkowskiego prezentowaną w Operze Nova w Bydgoszczy

 

„Śladami Leona Wyczółkowskiego” dot. życia i twórczości Leona Wyczółkowskiego wraz z prezentacją multimedialną
[Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy]
 

 
element dekoracyjny

Prezentacja bannera wielkoformatowego

Prezentacja bannera wielkoformatowego informującego o roku Leona Wyczółkowskiego na moście Jerzego Sulimy - Kamińskiego
[Wydział Promocji, Sportu i Turystyki UMB]
 
element dekoracyjny

Cykliczne, specjalne publikacje tematyczne na łamach BIK-u

[Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy]

element dekoracyjny

Realizacja filmu o Leonie Wyczółkowskim

[Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy]

element dekoracyjny

Leon Wrażliwy zawodowiec – Leon Wyczółkowski pojawia się w cyklu „Archiwum B” emitowanym przez TVP Bydgoszcz

Leon Wrażliwy zawodowiec – Leon Wyczółkowski pojawia się w cyklu „Archiwum B” emitowanym przez TVP Bydgoszcz
[Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy]

element dekoracyjny

Medal „Rok Leona Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2012” 

Medal „Rok Leona Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2012” Na stronie głównej wizerunek artysty, na odwrocie napis „Rok Leona Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2012” i centralnie Herb Bydgoszczy. Średnica 7cm, tłoczony w mosiądzu, pokryty srebrem, galwanizowany. Medal upamiętnia obchody jubileuszowe, kontynuuje podobne tradycje medalierskie zapoczątkowane w 1985 roku.
Przeznaczonego dla osób zasłużonych w badaniu życia i twórczości Leona Wyczółkowskiego oraz realizacji inicjatyw Roku Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
[Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy]
 
element dekoracyjny

Bez natury tworzyć nie mogę - Międzynarodowy  konkurs na grafikę i rysunek inspirowane twórczością Leona Wyczółkowskiego.

Wystawa pokonkursowa w Muzeum Okręgowym i katalog pokonkursowy. Plener malarski pokonkursowy dla laureatów w Borach Tucholskich. [PDF 360 KB]
[Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy]
[Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy]

element dekoracyjny


Jolanta Baziak – cykl spotkań z literatką

Warsztaty plastyczne dla dzieci
[DK Orion i Arka BSM]
[Biblioteką Miejską przy ul. Broniewskiego 1]

element dekoracyjny

"Leon Wyczółkowski - Wrażenia z Pomorza"

fragment ściany ekspozycji Wrażenia z Pomorza
Wystawa powstała z myślą o mieszkańcach regionu. Została zaprezentowana w muzeach w województwie kujawsko-pomorskim. Ekspozycja stanowi ważny wkład w kształtowanie wiedzy na temat sztuki upowszechniając twórczość artystyczną Leona Wyczółkowskiego. Zebrany i zaprezentowany zbiór akwarel, rysunków i grafik daje niepowtarzalną możliwość, nie tylko mieszkańcom Bydgoszczy, ale i województwa zapoznania się z techniką warsztatu litograficznego oraz indywidualnym stylem artysty. Prace ukazują motywy architektoniczne oraz pejzaże, które są dobrze znane mieszkańcom naszego regionu. Harmonogram wypożyczenia: maj - Muzeum w Brodnicy, czerwiec - Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, lipiec - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, sierpień - Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, wrzesień - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, październik - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie, listopad - Muzeum Okręgowe w Toruniu, grudzień - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Więcej informacji na temat wystawy.
[Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy]
 
element dekoracyjny

Cykl zajęć warsztatowych

Cykl zajęć warsztatowych w pracowni Pałacowego Centrum Wyobraźni pt. „Z Leonem Wyczółkowskim rysowanie - Próba pastiszu”
[Pałac Młodzieży w Bydgoszczy]
 
element dekoracyjny