8 kwietnia 1937 roku wdowa po Leonie Wyczółkowskim przekazała do Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy, zgodnie z wolą artysty, zbiór jego prac – olei, akwarel, pasteli, rysunków i grafik oraz pamiątek osobistych, wyposażenie pracowni, meble a także prace innych twórców m.in. Józefa Pankiewicza, Luca della Robbi, Henryka Kuny, Konstantego Laszczki, czy Gaimbattisty Piranesiego. Dar Franciszki Wyczółkowskiej obejmował przede wszystkim prace powstałe w ostatnim okresie życia artysty, kiedy przebywał i tworzył w dworku w Gościeradzu.

Konsekwencją decyzji Leona i Franciszki Wyczółkowskich o przekazaniu dzieł Muzeum, były dwie kolejne donacje na rzecz instytucji. W dniu 16 czerwca 1937 roku, przyjaciel Leona Wyczółkowskiego - Konstanty Laszczka przekazał m.in. rzeźby swego autorstwa w tym: portret Mikołaja Kopernika, generała Józefa Sowińskiego, Dr Kułakowskiego czy Marii Czosnowskiej – Platerowej.  Drugiej darowizny dokonał w 1948 r. z okazji 25-lecia Muzeum, przyjaciel Wyczółkowskiego inż. Kazimierz Szulisławski wraz z rodziną, który przekazał w darze ponad sto obiektów, w tym zbory biograficzne. Wydarzenia te przyczyniły się do stworzenia w Muzeum w Bydgoszczy kolekcji prac artysty. W styczniu 1976 r., powstał samodzielny Dział Biograficzny Leona Wyczółkowskiego wyłoniony z Działu Sztuki Nowożytnej. Kolekcja dzieł Leona Wyczółkowskiego jest wciąż rozwijana i uzupełniana o nowe obiekty.

Z okazji 160. rocznicy urodzin Leona Wyczółkowskiego i 75. przekazania przez wdowę – Franciszkę Wyczółkowską zbioru jego prac, Rada Miasta Bydgoszczy ogłosiła rok 2012 Rokiem Leona Wyczółkowskiego. Z tej okazji instytucje oraz podmioty działające w sferze kultury i edukacji włączyły się w uroczyste obchody Roku poprzez zorganizowanie wystaw, sesji naukowych oraz wykładów poświęconych życiu i twórczości artysty.

Szczególna rola w tych przedsięwzięciach przypadła Muzeum Okręgowemu im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Z myślą o mieszkańcach naszego regionu oraz wszystkich miłośnikach twórczości Leona Wyczółkowskiego przygotowaliśmy wortal internetowy, będący kompendium wiedzy na temat życia i twórczości artysty.

Wortal powstał na bazie materiałów i informacji zgromadzonych w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Mamy jednak nadzieję, że włączycie się Państwo w jego rozbudowę. Może w albumach Waszych rodziców, dziadków czy pradziadków znajdziecie fotografie bądź dokumenty związane z artystą, którymi chcielibyście się podzielić z szerszym gronem odbiorców.

Zachęcamy także instytucje kultury do współpracy przy współtworzeniu wortalu. Nasze wspólne działanie może przyczynić się do stworzenia pierwszej tego typu bazy internetowej, która w tak kompletny sposób zaprezentuje postać i twórczość artysty.

W celu włączenia się do projektu prosimy o kontakt na adres promocja@muzeum.bydgoszcz.pl
Materiały zaprezentowane w wortalu podzielone zostały na kilka tematycznych przestrzeni m.in. cześć popularno-naukową, kulturalną, dla dzieci, multimedialną. Znajdziecie tu Państwo pełną bazę dzieł znajdujących się w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, informacje związane z warsztatem artysty i technikami graficznymi, jego prywatne zapiski, wspomnienia oraz listy.

Artysta sygnował swoje dzieła najczęściej L Wyczół nieprzypadkowo. Jest to sygnał dla odbiorców jego sztuki i zapewne oczekiwanie na osobistą odpowiedź.

Nasz projekt pozwoli Państwu poznać wieloaspektowo osobę Leona Wyczółkowskiego; jako niekonwencjonalnego człowieka, wielkiego przyjaciela, wybitnego artystę i oryginalnego pedagoga. Zapraszamy do współpracy.

 

W tym miejscu chcieliśmy także podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy bezinteresownie pomogli nam w opracowaniu materiałów do wortalu.

Dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy!!!

 

O prawie autorskim
Zawartość niniejszej strony www jest własnością intelektualną, chronioną  ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Reprodukcja całości lub części jej zawartości (tekstu, grafiki) w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez pisemnej zgody Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, pod rygorem  nieważności.