Tempera

to najczęstsza i najtrwalsza technika. Podstawowym spoiwem jest farba tzw. emulsja temperowa. W zalezności od użytego spoiwa wyróżniamy temperę jajeczną, żywiczną lub żywiczno-olejną.