Algrafia

Technika druku płaskiego, odmiana litografii. Algrafią określana jest także odbitka litograficzna wykonana z płyt aluminiowych. Wykonanie rysunku jest identyczne jak w litografii na kamieniu. Proces różni się przygotowaniem blachy aluminiowej oraz jej preparowaniem (zastosowanie innych preparatów). Na oszlifowaną, ziarnowaną i pokrytą materiałem światłoczułym płytę nanosi się rysunek. Technika pozwala na uzyskanie dużej gradacji plamy lawowanej tuszem  oraz delikatności rysunku ołówkiem. Odbitki z blach aluminiowych wykonywane są w prasach litograficznych, miedziorytniczych i offsetowych. 

Autoalgrafia

cały proces techniczny opisany powyżej wykonywany jest przez samego artystę.