Akwaforta

technika  wgłębna, trawiona.  Rysunek wykonuje się igłą na metalowej, najczęściej miedzianej płycie, pokrytej kwasoodpornym werniksem i poddaje trawieniu kwasem azotowym (werniks - mieszanina wosku, asfaltu i żywicy).  Dla uzyskania większego natężenia kreski powtarza się trawienie, zasłaniając werniksem miejsca , które maja pozostać jaśniejsze.  Po zakończonym procesie trawienia usuwa się werniks, wciera farbę w powstałe rowki i odbija  w  prasie na zwilżonym papierze. Odbitka przypomina rysunek piórkiem.