Fluoroforta

Technika rzadko stosowana z uwagi na szkodliwe działanie kwasu oraz powolny sposób odbijania. W technice tej po kilka rycin wykonali m.in. Stanisław Wyspiański, Ferdynand Ruszczyc i Leon Wyczółkowski.

Jest to technika druku wklęsłego, pochodna akwaforty; także rycina wykonana tą techniką. Rysunek przygotowuje się identycznie jak w akwaforcie – na płytę szklaną pokrytą werniksem woskowym nanosi się rysunek, następnie poddany trawieniu kwasem fluorowodorowym. Po usunięciu werniksu płytę pokrywa się farbą, a następnie z powierzchni płyty usuwa się farbę, pozostawiają ją jedynie w miejscach wytrawionych. Odbitki wykonuje się ręcznie. Plansze w technice fluoroforty cechuje brak tonu w tle.