Kamienioryt

technika druku wklęsłego, polegająca na żłobieniu rysunku w kamieniu. Do kamieniorytu używane są specjalne twarde kamienie litograficzne i odbijaniu go w negatywie (białe linie na ciemnym tle). Technika ta stosowana była do produkcji papierów wartościowych i map.

Kamieniorytem nazywa się także technikę druku wypukłego stosowaną w Chinach na początku VII wieku n.e. Żłobione w miękkich oraz płaskich kamieniach linie na odbitce uwidaczniały się jako jasny rysunek na ciemnym tle.