Dowiedz się więcej o niektórych 
technikach graficznych i malarskich,
które stosował
Leon Wyczółkowski.
Wybierz jedną
z poniższych definicji:


Techniki malarskie

Olej

Pastel

Akwarela

Gwasz

Tempera

 

Techniki graficzne

Algrafia

Akwaforta

Akwatinta

Fluoroforta

Litografia

Kamienioryt

Miękki Werniks (Vernis Mou)

Sucha Igła (Suchoryt)

Twórczość

Tempera

to najczęstsza i najtrwalsza technika. Podstawowym spoiwem jest farba tzw. emulsja temperowa. W zalezności od użytego spoiwa wyróżniamy temperę jajeczną, żywiczną lub żywiczno-olejną.