Dowiedz się więcej o niektórych 
technikach graficznych i malarskich,
które stosował
Leon Wyczółkowski.
Wybierz jedną
z poniższych definicji:


Techniki malarskie

Olej

Pastel

Akwarela

Gwasz

Tempera

 

Techniki graficzne

Algrafia

Akwaforta

Akwatinta

Fluoroforta

Litografia

Kamienioryt

Miękki Werniks (Vernis Mou)

Sucha Igła (Suchoryt)

Twórczość

Fluoroforta

Technika rzadko stosowana z uwagi na szkodliwe działanie kwasu oraz powolny sposób odbijania. W technice tej po kilka rycin wykonali m.in. Stanisław Wyspiański, Ferdynand Ruszczyc i Leon Wyczółkowski.

Jest to technika druku wklęsłego, pochodna akwaforty; także rycina wykonana tą techniką. Rysunek przygotowuje się identycznie jak w akwaforcie – na płytę szklaną pokrytą werniksem woskowym nanosi się rysunek, następnie poddany trawieniu kwasem fluorowodorowym. Po usunięciu werniksu płytę pokrywa się farbą, a następnie z powierzchni płyty usuwa się farbę, pozostawiają ją jedynie w miejscach wytrawionych. Odbitki wykonuje się ręcznie. Plansze w technice fluoroforty cechuje brak tonu w tle.