Wspomnienia artysty

Autoportret jak kupiec w czapie

Teka lubelska 1918/9. Poparzenie się – leczy prof. Wysocki.

W Krakowie, jak przybyłem, Austria bierze to, Prusy to. Naraz niepodległość. Rozbrajają żołnierzy austriackich, w Królestwie Polskim austriackich i niemieckich.

Autoportret jak kupiec w czapie. [Autoportret tusz, węg., kart., 44x56, sygn. „L Wyczół Frani”, ok. 1925, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, patrz również katalog towarzyszący wystawie jubileuszowej, podajemy tam pełny wykaz obiektów ze zbiorów własnych, prezentowanych w Kolekcja dzieł Leona WyczółkowskiegoAneks I].